Verna Ann (Ashley) DeKay, 84, formerly of Ogdensburg