Gotham, Martha.jpg
Martha L. Gotham, 66, Ogdensburg
Friday, July 3, 2020 - 6:23 pm