Novak,-Elizabeth.gif
Elizabeth T. Novak, 90, formerly of Massena
Tuesday, September 21, 2010 - 6:15 pm