EM-Smith1171[3].gif
Elizabeth M. “Betty” Smith, 87, Massena
Friday, February 22, 2013 - 12:04 pm