Sommerfield-Beth.gif
Elizabeth “Beth” H. Sommerfield, 65, Massena
Friday, December 23, 2011 - 1:58 pm