webb.gif
Charlotte M. Webb, 82, formerly of Potsdam, Brasher Falls
Saturday, October 2, 2010 - 9:52 am